Kós Károly Program

A Forrás Néptáncegyüttes Független Színház, Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola szakmai programja.

„Kőből fából házat” igékből várat lehet építeni” - Koós Károly életműve inspirált bennünket a program megvalósítására.

A Kós Károly Program CÉLJA

  • megérthető, elérhető, megszerethető élményként adja át a
  • szellemi kulturális örökség elemeit
  • az óvodás kortól egészen a 12. gimnáziumi osztályig,
  • az életkori sajátosságok figyelembevételével
  • tanévben elhelyezve,
  • fenntartható, megélhető, módon,
  • élmények alapján.

 

A Kós Károly Program FELADATA

A program feladata: hogy a 12 iskolai év után kikerülő fiatalok közösségi élményként, természetes módon kezeljék a nemzeti kultúrát.

Legyenek olyan élményeik, amelyeket szívesen élnek meg újból és újból, a helyzetnek és a közösségi eseménynek megfelelően.

A módszert a környék óvodáival, iskoláival közösen dolgoztuk ki, és szeretnénk a jövőben alkalmazni minden tanévben, felmenő rendszerben, iskolán belüli és iskolán kívüli oktatás, nevelés, élmények által, tanítási órákon belül, illetve workshop, tanítási óra, szabadidős elfoglaltság, vagy mini fesztivál, iskolai családi nap, valós közösségi élmény keretében.

A programot 2022/2023-as tanévben elkezdtük és több mint 80 megtartott tanórával, workshoppal, szabadidős elfoglaltsággal és családi nap keretein belül Százhalombattán és Érden.

A szakmai program megvalósításához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, melyet a VCA-KP-1-2022/4-000247 pályázat keretein belül biztosítottak.