Táncba rajzolt mozdulat

időpont: 2016. április 11. 19.00
helyszín: Hagyományok Háza

A hagyományteremtés szándékával rendezi meg már másodízben a Hagyományok Háza és a Nemzeti Táncszínház költészetnapi ünnepi előadását. A műsor szellemiségét az ebben az évben kilencvenéves Kallós Zoltán erdélyi népzenekutató sok évtizedes gyűjtőmunkája eredményeképpen kiadásra került Balladák könyve jeleníti meg. Ez a mára ikonikussá vált gyűjtemény a magyar népi balladairodalom gyöngyszemeinek örökbecsű és nagyvonalú összegzése. Balladák, melyek hol szikrázóan szikárak, hol mély érzelmeket felkavaróak, hol szerelmesek, hol az elhagyatottság tükrei, hősiesek vagy emberiek, homályba burkolózók vagy csalafintán játékosak.

Ezek a versbe szőtt gondolatok - mint történet eszenciák - varázslatos, néhol realista, máshol szürrealitásba hajló képi világukkal kiáltanak a mozdulatért. A mozdulatért, a táncért, mely a költészethez hasonlatosan „örökös kísérlete az önmagán túllépni, a végtelent megragadni vágyó embernek.”

Az előadás a „táncba rajzolt mozdulat”, az énekelve mondott balladák megidézése mellett tovább nyitja a horizontot és nagyvonalúan idéz az orális népművészet rokon területeitől: a népdalok, népmesék, a historikus énekek világából is. Nagy László költőnk szavait magunkra formálva, hisz az előadás nem csak versben, zenében, dalban, de táncban „bujkáló” is egyben.

Műsor:

Farkas András: Miképpen az Úr Isten Israelnek népét Egiptomból és hasonló képpen az magyarokat Szithiából kihoszta (részletek)
Kátai Zoltán

Novák Ferenc: Kőműves Kelemen 
Simon Zoltán zenéjére, a Bihari János Táncegyüttes előadásában; szólót táncol: Pataki Lili, Szemán Barnabás

Magyarszováti népdalok
Enyedi Ágnes

Fundák Kristóf: Szék városa
alkotótárs: Fundák - Kaszai Lili, zenei szerkesztő: Nyitrai Tamás; előadja az Angyaföldi Vadrózsa Táncegyüttes

Miből van, az asszony?
Kóka Rozália

Moldvai csángó népdalok – Kallós Zoltán gyűjtéséből
Virággyöngy Moldvai Csángó Énekegyüttes

Gyergyói ballada, lírai és táncdallamok
Enyedi Ágnes – ének; Salamon Soma – harmonika, furulya; Enyedi Tamás – cimbalom

Puszták népe (részlet)
Dulai Zoltán - Dresch Mihály - Mihályi Gábor - Juhász Zsolt

Szabó Dániel – Horváth Zsófia: Ess eső, ess…
Forrás Néptáncegyüttes

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár viadalyáról való ének. História. (részletek)
Kátai Zoltán

 

Szerkesztő–rendező: Mihályi Gábor